Cửu Môn Võ Đường

Võ Cổ Truyền Việt Nam

Cửu Môn Việt Võ Đạo

Kỷ niệm 20 năm Trường Cửu Môn
Tiểu sử của Master André Gazur


------------------------------------------------------

« ...Năm 1993, André Gazur được bổ nhiệm vào Hội đồng Võ sư »
 
Cửu Môn Võ Đường
 
André Gazur bắt đầu học võ từ đầu những năm 1970. Anh là học trò của võ sư Nguyễn Dân Phú, người đi tiên phong trong việc quảng bá Võ Việt Nam tại Pháp. Võ sư Nguyễn Dân Phú cũng chính là người thành lập phái võ Thanh Long và là đồng sáng lập Liên đoàn Việt Võ Đạo Pháp vào năm 1972.Lão Sư Nguyễn Dân Phú (Lão Sư Đai Việt) va André Gazur

  

Sau khi được nhận đai đen và chứng chỉ giáo viên dạy võ vào năm 1978, André Gazur mở câu lạc bộ võ đầu tiên tại Saint Pourçain sur Sioule - miền Trung nước Pháp. Anh đã đào tạo nhiều môn đệ võ bậc đai đen và đóng một vai trò tích cực trong việc thúc đẩy sự phát triển của Võ Việt Nam tại Pháp.
 
Năm 1986 và 1987, anh được bổ nhiệm là người phụ trách kĩ thuật của Liên đoàn Việt Võ đạo Pháp tại vùng Buốc-gôn miền Trung Pháp.Lão Sư Nguyễn Dân Phú (Lão Sư Đai Việt) va André Gazur


     
Năm 1993 và 1994, anh trở thành trọng tài phụ trách thi đấu của Liên đoàn.
 
André Gazur còn đảm đương chức chủ tịch Uỷ ban cán bộ và giáo viên Liên đoàn Việt Võ đạo Pháp. Lão Sư Nguyễn Dân Phú va André Gazur


Năm 1991, lần đầu tiên André Gazur cùng thầy Nguyễn Dân Phú về Hà Nội - Việt Nam. Anh có dịp được gặp gỡ tiếp xúc với nhiều người phụ trách các môn phái võ truyền thống ở Hà Nội.
Hà Nội 1991

Năm 1993, André Gazur được bổ nhiệm vào Hội đồng Võ sư.
 
Những năm tiếp sau đó, anh thường xuyên có mặt tại Hà Nội cùng với các môn đệ của mình.Võ sư Nguyễn Dân Phú mất ngày 28 tháng 6 năm 1999.
 
André Gazur thành lập lên Võ đường riêng của mình là “Cửu Môn Võ Đường” nhằm phổ biến Việt Võ Đạo theo lời dăn dậy của thầy Phú cũng như theo những nguyện vọng của ông.Liên đoàn Việt Võ Đạo Pháp giải thể vào năm 1999 sau nhiều những bất đồng giữa những người đảm trách một số cương vị trong Liên đoàn.
 
Hiện giờ vẫn tồn tại ở Pháp nhiều hiệp hội hay những nhóm Võ Việt Nam.
 
André Gazur quyết định gia nhập Liên đoàn Võ Việt Nam Cổ truyền có tên là “Liên hiệp Võ tại Pháp”, được Gaston Trangiac sáng lập năm 1998. Cũng chính Gaston Trangiac đảm đương vị trí chủ tịch. Từ năm 2002, André Gazur là tổng thư ký của Liên đoàn này.
 
Liên đoàn có mục đích phát triển và quảng bá Võ Cổ Truyền Việt Nam.